Advies van BuRO over de risico's van de sierteeltketen

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseert de inspecteur-generaal (IG) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de risico’s voor de volksgezondheid, plantgezondheid, diergezondheid en natuur die zich voordoen in de sierteeltketen.

Bij de risico's voor plantgezondheid gaat het bijvoorbeeld om de introductie van nieuwe onbekende schadelijke organismen en om bekende organismen zoals de Aziatische boktor, de bacterie Xylella fastidiosa en de Japanse kever Popillia japonica.

Risico’s voor natuur en milieu kunnen bijvoorbeeld ontstaan door (bewuste) introductie van exotische sierplanten en andere organismen, en door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Exotische sierplanten kunnen zich na verwildering invasief gedragen en een negatief effect hebben op de biodiversiteit.

Bij risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren gaat het vooral om risico’s die veroorzaakt worden door de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

BuRO adviseert de IG onder andere:

  • Ga met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in gesprek over mogelijke aanscherping van de importeisen voor planten.
  • Ga met het ministerie van LNV in gesprek over maatregelen om de 'insleep' van invasieve exoten verder terug te dringen.
  • Verken de risico’s van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op sierteeltproducten afkomstig uit derde landen.