NVWA staakt werkzaamheden slachthuis vanwege slechte naleving Corona-maatregelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de keuringswerkzaamheden in een kalverslachthuis in Apeldoorn per direct gestaakt omdat het slachthuis onvoldoende maatregelen nam om te voorkomen dat positief geteste medewerkers in contact konden komen met dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten in dienst van KDS.

kadavers in slachthuis
Beeld: ©stockfoto NVWA

Omdat een tiental medewerkers van het slachthuis positief getest was op het Coronavirus heeft het bedrijf de medewerkers vanmorgen laten testen in een snelteststraat op locatie. In plaats van de positief geteste medewerkers direct naar huis te sturen en in quarantaine te laten gaan werden positief geteste medewerkers toch het gebouw binnengelaten. Dit was voor de NVWA aanleiding de keuringswerkzaamheden per direct stil te leggen en de medewerkers van KDS te verzoeken het bedrijf te verlaten. Omdat er op een slachthuis alleen mag worden geslacht als de dieren levend en na het doden worden gekeurd (ante mortem en post mortem keuring), mogen er op het slachthuis geen dieren meer worden geslacht. Ook de aanvoer van dieren is om die reden stilgelegd. De levende dieren die nog op het bedrijf aanwezig waren worden daar gehuisvest totdat het slachten weer mag starten.

De NVWA vindt het van het grootste belang dat dierenartsen, assistenten van KDS én alle overige medewerkers in slachthuizen op een veilige manier hun werk kunnen doen. Het slachthuis in Apeldoorn moet daarom een plan van aanpak opstellen waarin het bedrijf laat weten hoe er gezorgd gaat worden dat Corona-maatregelen goed worden nageleefd en dat iedereen die op het bedrijf aan het werk is dit op een veilige manier kan doen. Pas als een dergelijk plan van aanpak door de deskundigen van de NVWA is goedgekeurd, kan de NVWA de werkzaamheden op het bedrijf hervatten. De NVWA heeft ook melding gemaakt bij de inspectie SZW.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.