Contact

Mailen

Heeft u een vraag over de diensten van de NVWA? Stel dan een vraag aan de NVWA.

Bellen

U kunt bellen met 0900-03 88 (u betaalt de gebruikelijke belkosten). Wij zijn via dit telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar (’s nachts alleen voor spoedzaken).

Belt u vanuit het buitenland? Dan kunt u de NVWA bereiken via 0031 88 223 22 33.

Are you calling from abroad? Then you can reach the NVWA by phone at 0031 88 223 22 33.

Voor trainingsdoeleinden kan dit gesprek worden opgenomen.

Melden voor ondernemers

Wilt u een melding doen en bent u ondernemer? Ga dan naar de pagina Melden voor ondernemers.

Hebt u een dier in nood gezien?

Belt u dan meteen 144, het meldpunt voor verwaarloosde of mishandelde dieren.

Gaat het om een verwaarloosd boerderijdier?

En doet u de melding omdat de dieren last hebben van de hitte? Gebruik dan het formulier Verwaarlozing boerderijdieren - hitte.

Gaat het niet om verwaarlozing als gevolg van de hitte? Gebruik dan het algemene formulier Verwaarlozing boerderijdieren.

Melden of klacht indienen voor particulieren

Wilt u een melding doen of een klacht indienen? En bent u particulier? Ga dan naar de pagina Klacht indienen.

Klacht over de NVWA

Bent u ontevreden over het werk van de NVWA? Of over het optreden van een NVWA-medewerker? Ga dan naar het formulier klacht indienen over de NVWA.