Maarten Ruys sluit interim-periode als IG bij de NVWA af

Maarten Ruys sluit op 1 juli a.s. zijn periode als interim inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) af. Het afgelopen jaar heeft hij zich vooral gericht op het samen met medewerkers realiseren van verbeteringen in toezicht en handhaving.

Maarten Ruys Inspecteur Generaal
©NVWA

Carola Schouten (minister van LNV): "Ik wil Maarten Ruys hartelijk danken voor alles wat hij voor de NVWA en onze samenleving gedaan heeft. Maarten heeft het belang onderstreept van de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. We zijn er allen van doordrongen dat een onafhankelijk toezichthoudende autoriteit in het belang is van ons allemaal. Maarten is met zijn kennis en ervaring erin geslaagd om samen met de medewerkers een koers voor de NVWA te ontwikkelen én te implementeren waar zijn opvolger op verder kan bouwen."

Maarten Ruys startte op 1 mei van het vorig jaar in zijn tijdelijke functie bij de NVWA. Op dat moment zat de NVWA midden in het proces van het grondig analyseren van de oorzaken van problemen bij de organisatie. Stap voor stap zijn de afgelopen tijd verbeteringen doorgevoerd op belangrijke aspecten als de positie van toezicht, interventiebeleid, ICT en verbinding binnen de organisatie. Ook staat financiering van de NVWA weer op de politieke agenda.

Maarten Ruys: "Ik kijk met veel vreugde terug op de afgelopen periode. Daarin heb ik veel geleerd over het relevante werk dat wij doen en de betrokkenheid daarbij van alle collega's. In de gesprekken die ik gevoerd heb met vertegenwoordigers van de sectoren is mij helder geworden dat ook zij het grote belang zien van een rolzuivere, onafhankelijk van individuele belangen opererende en voldoende toegeruste toezichthouder. Dat is goed nieuws en biedt een belangrijke basis om met vertrouwen door te werken aan de verbeteringen die we in gang hebben gezet. Het is een gezamenlijke inspanning om te werken aan veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur, met uiteraard daarbij ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid."

De selectie van een nieuwe inspecteur-generaal voor de NVWA is gaande.