NVWA zet verbetertraject voort in 2022

Vandaag heeft minister Schouten van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VWS, het NVWA Jaarplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Inspecteur-generaal Gerard Bakker geeft hierin aan dat de NVWA in 2022 de disbalans in taken en middelen aanpakt en toewerkt naar een goede oplossing in de langlopende discussie rond het stelsel van keuren en toezicht in de vleesketen en de blik verder naar buiten gaat richten.

Balans in taken en middelen

De verwachtingen vanuit de maatschappij en de politiek ten aanzien van het werk van de NVWA zijn hoog. Externe onderzoeken hebben aangetoond dat er al enige jaren sprake is van een disbalans tussen taken en middelen bij de NVWA. Dit leidt ertoe dat er scherpe keuzes zijn gemaakt in het werk dat de NVWA in 2022 kan uitvoeren. Samen met de opdrachtgevers – de ministeries van LNV en VWS – zet de NVWA in 2022 vol in op het herstellen van de balans tussen onze taken en middelen. Het is daarbij belangrijk dat de NVWA ook helder is over de beoogde prestaties van het toezicht én over de grenzen die aan de inzet van het toezicht verbonden zijn.

Procentuele urenverdeling NVWA per publiek belang

Procentuele urenverdeling NVWA per publiek belang Gebaseerd op uren 2022
Totaal100%
Voedselveiligheid48%
Diergezondheid8%
Dierenwelzijn9%
Natuur en milieu11%
Plantgezondheid11%
Productveiligheid6%
Tabaksontmoediging3%
Controle subsidieregelingen4%
Brontabel als csv (196 bytes)

Net als in andere jaren besteedt de NVWA in 2022 het grootste deel van de beschikbare capaciteit (48%) aan het bewaken van de voedselveiligheid. Het gaat hierbij om toezicht op levensmiddelen die aan consumenten worden verkocht, maar bijvoorbeeld ook om antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces en dierlijke bijproducten. Andere publieke belangen waar de NVWA op toeziet zijn productveiligheid (6%), diergezondheid (8%), natuur en milieu (11%), tabaksontmoediging (3%), plantgezondheid (11%), dierenwelzijn (9%) en controle op subsidieregelingen (4%). Prioriteiten richten zich daarbij onder andere op het toezicht op dierenwelzijn, de aanpassingen van het mestbeleid, het inregelen van de nieuwe controleverordeningen voor plant en dier en de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van tabak en alcohol en een efficiënte afgifte van certificaten in verband met Brexit.

Zichtbaar beter

Inspecteur-generaal Gerard Bakker: "In 2020 zijn we begonnen met een verbetertraject en daar bouwen we in 2022 op voort. Dankzij de betrokkenheid van alle medewerkers is het mogelijk om verbeteringen door te voeren in het werk van iedere dag. Ook werken wij er hard aan om het belangrijke en maatschappelijk relevante werk dat de NVWA doet beter zichtbaar te maken. Want dat werk doet ertoe. Verder werken we samen met de ministeries hard aan een goed voorstel ter verbetering van het stelsel van keuren en toezicht in de vleesketen. Een voorstel waar alle partijen uit de keten achter staan. Duidelijk is dat de NVWA volop in ontwikkeling is en dat gaan we ook voor de maatschappij, het bedrijfsleven en andere betrokkenen inzichtelijker maken, zodat duidelijk is waar wij als toezichthouder voor staan en welke afwegingen wij maken in ons toezicht. Met de verbeterstappen zijn we zichtbaar op weg naar een toezichtsorganisatie met impact."

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).