Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor groente en fruit (eindproduct)

Op 11 april 2022 gaan voor enkele soorten groente en fruit extra of gewijzigde eisen gelden voor import uit één of meerdere landen. Dit geldt voor Annona, Carica papaya, Psidium gujava, Capsicum, Solanum en Momordica. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.

Markt met fruit
Beeld: ©NVWA

Als u na 11 april 2022 deze producten wilt importeren uit de betreffende landen, dan moeten de autoriteiten van het exporterende land op korte termijn actie ondernemen. Zo moeten voor de opties plaagvrije productieplaats of productielocatie al enkele maanden voor export officiële inspecties worden gedaan. Wanneer een land een andere optie om aan de eisen te voldoen gebruikt, dan moet dat vooraf schriftelijk aan de EU worden gemeld.

Hieronder staat voor welke producten en landen er nieuwe of gewijzigde eisen zijn. Ook kunt u hier zien wat de eisen op hoofdlijnen inhouden. De exacte eisen vindt u op de website van de EU, in document EU 2021/2285, bijlage VII; het document is in meerdere talen beschikbaar. Binnen enkele maanden zijn de eisen ook te raadplegen op de website van de NVWA, in het document 'Bijschrijvingen bij import groenten en fruit'.

Nieuwe eisen

Er gaan eisen gelden voor de volgende producten:

  • Annona en Carica papaya uit Afrika en Azië vanwege Bactrocera dorsalis (boorvlieg), (bijlage VII, punt 72.2)
  • Psidium gujava uit Afrika en Azië vanwege Bactrocera dorsalis, en B. zonata (boorvlieg), (bijlage VII, punt 72.3)
  • Capsicum en Solanum uit Afrika en Azië, vanwege Bactrocera latifrons (boorvlieg), (bijlage VII, punt 72.1)

Deze vruchten mag u importeren als de autoriteiten van het exporterende land de EU vooraf schriftelijk hebben geïnformeerd over landsvrijheid of gebiedsvrijheid, of over de details van een systeemaanpak of oogstbehandeling. U mag ook vruchten importeren van een productieplaats als de betreffende boorvlieg niet is aangetroffen bij officiële inspecties. Daarvoor moeten de autoriteiten vanaf drie maanden vóór de oogst maandelijks de productieplaats en de directe omgeving inspecteren, en vóór export het geoogste product. Bij gebruik van deze optie moet de traceringsinformatie op het fytosanitair certificaat zijn vermeld.

Er gaan ook eisen gelden voor:

  • Capsicum en Solanum lycopersicum uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, en Verenigde Staten vanwege Prodiplosis longifila (galmug), ((bijlage VII, punt 68.1)

Deze vruchten mag u importeren uit een gebied waar de galmug niet voorkomt of uit productieplaatsen waar een systeemaanpak of oogstbehandeling is toegepast. In beide gevallen moeten de autoriteiten van het exporterende land de EU vooraf schriftelijk hierover hebben geïnformeerd. U mag ook vruchten importeren die minimaal 2 maanden vóór export of tijdens hun hele levenscyclus zijn geproduceerd op een locatie met fysieke bescherming tegen deze galmug. Voorwaarde daarbij is wel dat in deze periode de galmug bij officiële inspecties niet is aangetroffen.

Gewijzigde eis voor Momordica

Vruchten van Momordica mag u alleen importeren uit landen of gebieden die vrij zijn van Thrips palmi. Nieuw is dat de autoriteiten van het exporterende land deze landsvrijheid of gebiedsvrijheid vooraf schriftelijk aan de EU moet melden. (bijlage VII, punt 71).

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.