Marcel Baas afdelingshoofd Communicatie NVWA

Marcel Baas start met ingang van 1 maart 2023 als afdelingshoofd Communicatie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De afdeling Communicatie draagt eraan bij dat alle doelgroepen weten hoe de NVWA werkt, hoe zij tot haar keuzes komt en welke resultaten de organisatie boekt. Als afdelingshoofd Communicatie zal Marcel hieraan sturing geven en zich in deze functie inzetten voor een goede verbinding met stakeholders en de samenleving.

Marcel Baas
Beeld: ©NVWA

Marcel heeft meer dan 20 jaar kennis en ervaring op het gebied van (crisis) communicatie en positioneringsvraagstukken. Zo werkte hij als woordvoerder, manager communicatie en directeur in de publieke en private sector. Hierbij focuste hij zich op het versterken van de identiteit en het imago, het ondersteunen van verandering en vooruitgang en het managen van issues en crises voor verschillende organisaties. Op dit moment werkt Marcel als interim manager Communicatie Ruimte bij de gemeente Utrecht aan communicatievraagstukken op het gebied energietransitie, duurzame mobiliteit, wonen, gezond leefklimaat en economie. Marcel studeerde journalistiek aan de hogeschool Utrecht.

Pauline den Ambtman, directeur Strategie bij de NVWA: “Ik ben verheugd met de komst van Marcel. Hij is een vakman met veel energie die met zijn ervaring een belangrijke bijdrage kan leveren aan de opgave van de NVWA. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de NVWA en de afdeling Communicatie verder brengt op de al ingeslagen weg door ieder dag te laten zien waar de NVWA voor staat en waar we van zijn.”

Marcel Baas: “Ik ben vereerd en dankbaar voor het vertrouwen aan de slag te mogen als hoofd Communicatie bij de NVWA. Een functie die in alles tegemoetkomt aan een langgekoesterde wens om mij in te zetten voor een organisatie waar verschil en impact worden gemaakt en het er maatschappelijk écht toe doet. Graag draag ik vanuit deze rol bij aan de ambities van de NVWA en geef ik samen met het communicatieteam op inspirerende wijze uitvoering aan het elke dag een beetje beter maken van de interactie en verbinding met stakeholders en de samenleving. De buitenwereld naar binnen, en andersom.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van LNV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.