Inspectieresultaten 2022: overgroot deel toestellen in attractieparken voldoet aan wettelijke eisen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in 2022 op 20 attractieparken gecontroleerd of de attractie- en speeltoestellen veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Bij deze inspecties zijn bijna alle gecontroleerde toestellen akkoord bevonden. Inspecteurs hebben fysieke en/of administratieve onvolkomenheden geconstateerd aan 7 van de ruim 100 onderzochte attractie- en/of speeltoestellen. Bij de herinspecties waren alle tekortkomingen hersteld.

Achtbaan loopings
Beeld: ©Purebudget.com

Voor attractie- en speeltoestellen gelden veiligheidseisen die zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Deze eisen moeten ervoor zorgen dat bezoekers veilig en onbezorgd van een bezoek aan een attractiepark kunnen genieten. Attractieparken zijn primair verantwoordelijk dat ze aan deze wettelijk eisen voldoen. De NVWA controleert risicogezicht of attractieparken zich aan het WAS houden. Bij bijna alle gecontroleerde toestellen bleek dit het geval te zijn.

Incident

Ondanks dit resultaat was er afgelopen jaar een ernstig incident te betreuren. Dit incident vond plaats in een attractiepark in Valkenburg. De NVWA is na het incident een bestuurlijk- en strafrechtelijk onderzoek gestart. In het bestuurlijk traject is gekeken of er kans op herhaling is bij soortgelijke attracties in Nederland. Dat bleek niet het geval te zijn. In het strafrechtelijk onderzoek is onder meer nader onderzoek gedaan naar de oorzaak en of er sprake is van verwijtbaar handelen. Het onderzoek is afgerond en het dossier is ingeleverd bij het Functioneel Parket.

Risicogericht

De 20 attractieparken die afgelopen jaar zijn bezocht, zijn risicogericht geselecteerd. Dit betekent dat inspecteurs naar parken gaan waar op basis van de actuele kennispositie de risico's hoger worden ingeschat. In elk park worden onder andere steekproefsgewijs gemiddeld 5 attractie- en/of speeltoestellen geïnspecteerd. Bij 6 van de 20 parken zijn tekortkomingen geconstateerd. Het ging hierbij in totaal om 7 attractie- en/of speeltoestellen. Dit waren zowel fysieke als administratieve onvolkomenheden. Zo was er bij 3 toestellen op verschillende parken een gevaar op vingerbeknelling. En bij een ander toestel was de elektra niet helemaal op orde.

Onvolkomenheden hersteld

Op 3 parken bleek dat de verplichte administratie niet voldeed aan de eisen. Zo waren op een park de attractie- en speeltoestellen wel goed onderhouden, maar legde het park de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden niet vast. Dit is wel verplicht. De NVWA heeft alle parken opgedragen de geconstateerde onvolkomenheden te herstellen. Bij de herinspecties bleek dat dit was gedaan. De NVWA heeft in 2022 niet alleen inspecties uitgevoerd in attractieparken. Inspecteurs hebben ook attractie- en speeltoestellen gecontroleerd op andere locaties zoals trampolineparken, kermissen, musea, dierentuinen en speeltuinen. Deze resultaten worden later bekend gemaakt.

Volg altijd de instructies van parkmedewerker

Ook bij veilige attractie- en speeltoestellen kunnen onveilige situaties ontstaan wanneer bezoekers zich niet houden aan de veiligheidseisen. Bijvoorbeeld als een veiligheidsbeugel te vroeg wordt losgemaakt of er te vroeg uit een bewegend toestel wordt gestapt. De NVWA wil daarom benadrukken dat het van belang is om altijd de instructies van de medewerkers van een attractiepark op te volgen.

Ons toezicht

Ook in 2023 gaan inspecteurs van de NVWA op pad om te controleren of attractieparken zich aan de wet- en regelgeving houden. In onze videoserie 'Ons toezicht' volgen we inspecteur Tijmen Kruidhof tijdens een inspectie in een attractiepark.  

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).