Advies NVWA: gebruik geen luchtreinigers die ozon uitstoten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om luchtreinigers die ozon uitstoten niet meer te gebruiken of na gebruik de ruimte goed te ventileren. Het advies van de NVWA volgt na onderzoek waaruit blijkt dat de meeste van de onderzochte luchtreinigers meer ozon uitstoten dan veilig is. Bij langdurige blootstelling kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid.

Luchtreiniger
Beeld: ©Purebudget

Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA. Aanleiding is een vraag van een consument over de veiligheid van een luchtreiniger op basis van ozon.

Ademhalingsklachten

Er bestaat geen wettelijke norm of een officiële gezondheidskundige grenswaarde voor de uitstoot van ozon, de zogenaamde ozonemissie. BuRO heeft daarom maximale emissiewaardes voor ozon vastgesteld. Wanneer een product meer ozon uitstoot dan deze waardes kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken en bij langdurige blootstelling leiden tot ademhalingsklachten. Ook kan het ontstaan van astma bij kinderen veroorzaken en zorgen voor toename van luchtwegklachten bij astmapatiënten.

Niet meer gebruiken of ventileren

In het onderzoek is gekeken naar de door de fabrikant vermelde ozonemissie van 29 luchtreinigers die online worden aangeboden. Verkoop van deze producten vindt namelijk vooral online plaats. In bijna alle gevallen (28) bleek dat de maximale emissiewaardes ruimschoots werden overschreden. Wanneer een apparaat ozon uitstoot – er bestaan ook luchtreinigers zonder ozon – staat dit meestal vermeld op het etiket of de website van het product. Indien dit niet het geval is, kunt u navraag doen bij de producent. 

Wilt u de luchtreiniger toch blijven gebruiken, verlaat dan de ruimte en ventileer na gebruik minimaal 1 kwartier door ramen en deuren open te zetten. Hoe lang er geventileerd moet worden is afhankelijk van de grootte van de ruimte en in welke mate er geventileerd kan worden.

Gezondheidswaarschuwing op producten met te hoge uitstoot

De markt voor producten die ozon uitstoten is relatief klein en bestaat vooral uit luchtreinigers, bijvoorbeeld voor gebruik in een kattenbak, en schoenreinigers. Daarnaast kan het voorkomen dat ozon wordt gebruikt in andere consumentenproducten zoals gezichtsstomers, koelkastverfrissers en wasmachines. De NVWA adviseert ook voor deze producten om ze niet meer te gebruiken of na gebruik te ventileren. De NVWA gaat met de bedrijven die deze producten aanbieden in gesprek om producten die meer ozon uitstoten dan de maximale emissiewaardes te voorzien van een gezondheidswaarschuwing met instructies hoe het apparaat veilig gebruikt kan worden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.