Wijziging NVWA-tarieven per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 wijzigen de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om de tarieven die de NVWA in rekening brengt voor activiteiten als keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming- en analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen de tarieven vast die de NVWA in rekening brengt.

Wijziging tarieven na uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) op 26 september 2023 zijn de tarieven gewijzigd. Hiermee brengt de NVWA voor werkzaamheden vanaf 1 juli 2024 correcte tarieven in rekening. De wijziging van de tarieven is in goed overleg tussen een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de overheid tot stand gekomen.
 

Staatscourant 2024
Beeld: ©Staatscourant

De bezwaren waarop de uitspraak van het CBb ziet zijn inmiddels afgehandeld. De onterecht geïnde kostenposten worden voor 1 juli 2024 terugbetaald. In de tweede helft van dit jaar worden alle facturen voor de werkzaamheden vanaf 26 september 2023 tot 1 juli 2024 gecorrigeerd aan de uitspraken van het CBb.

Doorberekenen van kosten

De NVWA-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht. Dit betreft een tussentijdse wijzing in verband met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de tarieven van de NVWA.

Op website van de NVWA staat een overzicht van alle tarieven.

De wijzigingsregelingen van de tarieven van de NVWA zijn in de Staatscourant gepubliceerd en staan ook op de website van de NVWA. De Wijzigingsregeling van de Warenwetregeling doorberekening kosten (VWS) wordt naar verwachting op 27 juni 2024 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).