Informatieblad 64: Beheersing van relevante gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen (inclusief grondstoffen) in het kader van HACCP

De NVWA heeft met dit informatieblad richtlijnen opgesteld hoe exploitanten van levensmiddelenbedrijven om zouden kunnen gaan met de beheersing van de relevante gevaren van ingekochte grondstoffen/levensmiddelen.