Normeringskader levend vee

In de onderstaande tabellen ziet u welke retribueerbare aangekondigde en vastgelegde periodieke officiële controles de NVWA uitvoert bij uw bedrijf.

Per soort controle ziet u de frequentie en de gemiddelde tijdbesteding. De genoemde uren zijn inclusief de administratieve afwerking voor de inspectierapportage en exclusief reistijd. Alle genoemde aantallen uren moeten als een gemiddeld (totale tijdbesteding voor 1 of meerdere medewerkers NVWA) aantal uren worden gelezen en zijn dus indicatief. Onder de tabellen vindt u additionele relevante informatie.

Aquacultuur bedrijf

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie Op basis van risico analyse 6 uur

Verzamelcentrum vee

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Audit (erkenning onderhoud) 1x per jaar 4 uur
Inspectie (systeeminspectie werkwijze) 1x per jaar 2 uur

Controlepost

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 2x per jaar 0,5 uur

Erkende spermawincentra (SWC) rund of varken

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 2x per jaar 2 uur

Erkende spermawincentra (SWC) overig

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 1x per jaar 2 uur

Erkende verwerkingsinrichtingen levende producten

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 1x per jaar 2 uur

Erkende embryo-productieteams

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 1x per jaar 2 uur

Erkende embryo-winningsteams

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 1x per jaar 2 uur

Erkende opslagcentra voor levende producten

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 1x per jaar 2 uur

Erkende geconsigneerde inrichtingen

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 1x per jaar 3 uur

Erkende quarantaine-inrichtingen

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie 1x per jaar 2 uur

Erkende exportwaardige pluimveebedrijven

Opfokbedrijf

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie minimaal 1x per jaar 0,75 uur

Fokbedrijf

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie minimaal 1x per jaar 1 uur

Vermeerderingsbedrijf

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie minimaal 1x per jaar 1 uur

Broederijen

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie minimaal 1x per jaar 2 uur

Exportstations

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie minimaal 1x per jaar 1 uur

Losstaande erkende R&O-plaats voor (pluim)veetransportmiddelen

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie (systeeminspectie erkenning onderhoud) 1x per jaar 1 uur
Inspectie (risicogerichte R&O-controle) 2-4 x per jaar 0,5 uur (niet retribueerbaar)

R&O-voorzieningen bij erkende verzamelcentra (evenhoevigen)

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie (risicogerichte R&O-controle) 2-4 x per jaar 0,5 uur (niet retribueerbaar)

Schapen/geiten primair bedrijf met scrapie status

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie (fysieke inspectie) 1x per jaar 1 uur
Inspectie (administratieve inspectie) 1x per jaar 1 uur

Runderen primair bedrijf met EU-vrije IBR/IPV status

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie (fysieke inspectie) 1x per jaar 0,5 uur
Inspectie (administratieve inspectie) 1x per jaar 1,5 uur

Runderen primair bedrijf met EU-vrije BVD status

Officiële controle Frequentie Gemiddelde tijdbesteding
Inspectie (fysieke inspectie) 1x per jaar 0,5 uur
Inspectie (administratieve inspectie) 1x per jaar 1,5 uur

Erkenningverlening

Bij een erkenningsverlening wordt een middels een officiële controle getoetst of het bedrijf aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet. Indien het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet wordt de erkenning afgegeven. Binnen 3 tot maximaal 6 maanden nadat de activiteiten zijn aangevangen vindt vervolgens een reguliere officiële controle plaats zoals opgenomen in de bovenstaande tabellen.

Officiële controle

Officiële controles worden zo veel mogelijk met elkaar gecombineerd tijdens 1 bezoek.

Hercontrole

Als tijdens een officiële controle blijkt dat onderdelen van een bedrijf niet aan de eisen voldoen dan volgt voor deze onderdelen een hercontrole.

Verscherpt toezicht

Als een bedrijf ernstige overtredingen begaat en eerdere interventies onvoldoende zijn gebleken om de overtredingen op te heffen en verdere herhaling te voorkomen wordt een zwaarder regime toegepast. Dit geldt ook voor bedrijven waar met spoed moet worden ingegrepen in het bedrijfsproces.  Dit houdt in dat de hercontroles bij deze bedrijven in een vooraf vastgestelde frequentie worden uitgevoerd. De bedrijven worden hierbij gedwongen te voldoen aan de wetgeving of de bedrijven worden gesloten.