Normeringskaders tarieven NVWA

Het bedrijfsleven betaalt voor verschillende activiteiten die de NVWA uitvoert. Bijvoorbeeld: inspecties, keuringen bij import en export, en bij slachthuizen. Voor deze activiteiten gelden verschillende tarieven. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. De kosten worden volgens bedrijfseconomische principes doorberekend.

Toeslagen

Toeslagen werkzaamheden buiten openingstijden