Herziening van het Algemeen Interventiebeleid

Op dit moment werkt de NVWA aan een herziening van het Algemeen Interventiebeleid.

Om het toezicht te verbeteren

Wij bekijken voortdurend hoe we ons toezicht kunnen verbeteren. We reflecteren op ons handelen en bespreken dilemma's uit de praktijk. Dat betekent dat we ook kritisch naar het interventiebeleid kijken, en het zo nodig herzien. De wereld om ons heen verandert nu eenmaal, net als onze inzichten in hoe we onze taken moeten vervullen.

Wat betekent dit voor mij als ondernemer?

De herziening van het Algemeen Interventiebeleid gebeurt in fases. Op deze pagina vindt u de laatste informatie. In ons werk gaan we uit van de aanpassingen die u hieronder ziet staan. De aanpassingen worden in de Staatscourant gepubliceerd als het interventiebeleid geheel of grote delen ervan zijn herzien.

Actuele aanpassingen

Het Algemeen Interventiebeleid is al herzien op een aantal onderwerpen:

Per 15 juni 2023 van kracht:

Per 2 oktober 2023 van kracht:

Gevolgen voor het Specifiek Interventiebeleid

Het Algemeen Interventiebeleid is per domein uitgewerkt in het Specifiek Interventiebeleid. De herziening van het Algemeen Interventiebeleid kan van invloed zijn op de inhoud van het Specifiek Interventiebeleid.