Aangepast toezicht bij bedrijven met oordeel 'voldoet'

De NVWA vermindert haar toezicht bij formulebedrijven die de wettelijke regels voldoende naleven.

Onderzoek op hoofdkantoor en inspecties op locatie

De NVWA houdt bij formules met het oordeel 'voldoet' een vinger aan de pols met een kantooronderzoek op het hoofdkantoor. Bij dit onderzoek beoordelen we:

  • het voedselveiligheidssysteem  
  • de zelfcontrolesystematiek
  • de behandeling en afhandeling van meldingen en klachten (facultatief)
  • de opleiding van en instructie aan medewerkers (facultatief)

Tijdens dit kantooronderzoek toets de NVWA criteria, die u vindt in het document 'Criteria bij onderwerpen kantooronderzoek formulebedrijven'.

Het resultaat van het kantooronderzoek bepaalt in welke mate er inspecties bij de locaties worden gedaan. Deze inspecties zijn dan gericht op maximaal 2 inspectiepunten. We noemen dit een beperkte steekproef. Daarbij nemen we geen maatregelen, tenzij er sprake is van zware overtredingen.

Wanneer het resultaat van de beperkte steekproef inspecties onvoldoende is, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Verhoging van het aantal inspecties, waarna opnieuw de afweging voldoende of onvoldoende met betrekking tot het toezicht wordt gemaakt.
  • Terugkoppeling van het resultaat op het hoofdkantoor van de formule waarna een nieuwe steekproef plaatsvindt. Op basis van het resultaat van de nieuwe steekproef volgt een nieuw oordeel over de formule.