Verkoopbeperkingen voor online slijters

Voor online slijters gelden dezelfde verkoopbeperkingen als voor fysieke slijters.

Als u online sterke drank verkoopt mag u alleen drank (met en zonder alcohol) verkopen. En aan het slijtersbedrijf gerelateerde producten (zoals kurkentrekkers, glazen en wijnkoelers) en diensten (zoals een biertapinstallatie).

Controle

De NVWA controleert of online slijterijen zich aan de regels houden. Fysieke slijterijen worden door de gemeente gecontroleerd. U vindt de toegestane producten en diensten in Alcoholwet (art. 1) en het Alcoholbesluit (art 2.1 en 2.2).