Alcoholverkoop

Verkopers van alcohol zoals supermarkten, slijterijen, webshops en andere retailbedrijven moeten zich aan de Alcoholwet 2021 houden. In de Alcoholwet staan regels voor de verkoop van alcoholhoudende drank aan consumenten. Wij controleren of verkopers in de retail deze regels naleven. Zo dragen we bij aan verantwoorde drankverkoop.

Verbod hoge kortingen op drank in retail

Als verkoper in de retail mag u geen kortingen boven de 25% geven op alcoholhoudende dranken. Die regel geldt zowel voor online winkels als fysieke winkels.

Leeftijdscontrole bij online alcoholverkoop

Verkoopt u alcoholhoudende dranken op afstand, bijvoorbeeld online via internet of telefonisch? Dan moet u ervoor zorgen dat u alleen verkoopt aan personen van 18 jaar en ouder.

Wij houden toezicht en handhaven

Wij controleren of u de regels van de Alcoholwet 2021 naleeft. Dat doen we onder andere na meldingen. Zie ook de Inspectieresultaten alcoholverkoop 2021-2022.

Als u de regels overtreedt dan krijgt u een waarschuwing of een boete. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, en of het al vaker is voorgekomen. Dit staat in het specifiek interventiebeleid alcohol. De hoogte van de boete vindt u in de bijlage van het Alcoholbesluit.

Melding doen

Ziet u een hoge korting (meer dan 25%) op alcoholhoudende dranken in de retail? Of heeft u een klacht over een online verkooppunt van alcoholhoudende dranken? Dan kunt u bij ons een melding doen.  

Checklist

Check hoe u als verkoper voldoet aan de regels uit de Alcoholwet 2021.

Ik ben retailer en ik verkoop alcohol

Ik verkoop alcohol op afstand (online)

Ik verkoop sterke drank online

Ik voldoe aan de bovenstaande regels en: