Waar kan ik terecht met vragen over de verkoop van alcohol?

Als u alcohol op afstand verkoopt (zoals via internet), heeft u met ons te maken. Bekijk dan eerst onze regels voor de verkoop van alcohol.

Neem voor alle andere vragen over regelgeving contact op met uw gemeente. Bijvoorbeeld over uw slijterijvergunning, of als u een horecaonderneming heeft en alcohol schenkt of verkoopt.