Waarnemingen ambrosia in Nederland

In Nederland komen 3 soorten ambrosia voor: alsemambrosia, driedelige ambrosia en zandambrosia. Van deze soorten komt alsemambrosia het meest voor.

Alsemambrosia

Groeit in tuinen, voornamelijk op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer, maar ook kippenvoer of duivenvoer kunnen zaden van ambrosia bevatten. Verder komt alsemambrosia vooral voor op 'verstoorde gronden', zoals:

 • omgewerkte bermen
 • akkers
 • fabrieksterreinen
 • bouwterreinen
 • bij havens

Driedelige ambrosia

Staat vooral op oevers van rivieren en uiterwaardplassen.

Zandambrosia

Komt weinig voor in Nederland. U vindt deze soort vooral op allerlei ruderale plaatsen zoals:

 • langs duinpaden
 • in bermen
 • in voedselrijke ruigten
 • langs spoorwegen
 • op haven- en industrieterreinen
 • in zandgroeven
 • zandige rivieroevers

Waarnemingen

Op onderstaande kaart van Nederland ziet u waar alsemambrosia is waargenomen in de periode 1975 tot en met mei 2022. Hier ziet u dat deze soort verspreid over Nederland is aangetroffen. Verder valt op dat alsemambrosia het meest te vinden is in de stedelijke omgeving. Verdere details staan in het rapport Alsemambrosia analyse trend en hotspots dat is opgesteld door FLORON.

Alsemambrosia-verspreiding 1975-2022
Beeld: ©Floron

Hotspots van alsemambrosia in Nederland op basis van aantal jaren met waarnemingen in de periode 1975 tot en met 2022. (Bron: Rapport Analyse trend en hotspots Alsemambrosia).