Ambrosia bestrijden op akkers

Landbouwzaden en zaadmengsels voor akkerranden kunnen ambrosiazaden bevatten. Ambrosia gesignaleerd? Lees dan hier hoe u ambrosia kunt bestrijden.

Wat kunt u doen?

U kunt op 2 manieren bijdragen aan de aanpak van ambrosia:

  1. Meld waarnemingen van ambrosia bij Waarneming.nl
  2. Bestrijd aanwezige planten in uw akker in 4 stappen

Stap 1 Trek de plant voor de bloei uit de grond

Gaat het om een klein aantal planten? Trek ze dan met de hand uit de grond, met wortel en al. Dat is de meest effectieve bestrijdingsmethode. Doe dit voordat de planten bloeien, zodat er geen pollen loskomen en de plant geen zaad kan vormen. Begin augustus is de plant meestal groot genoeg om te herkennen en bloeit dan nog niet.

Verwijdert u toch planten in het bloeiseizoen, van eind augustus tot oktober? Doe dat dan in de namiddag, omdat de meeste ambrosiapollen vrijkomen in de ochtend.

Voorzorgsmaatregelen

Voorkom allergische (huid)reacties en draag volledig dekkende kleding en handschoenen bij het handmatig verwijderen en maaien. Verwijdert u ambrosia tijdens het bloeiseizoen? Draag dan ook een mondkapje en een veiligheidsbril.

In een afgesloten zak in de vuilnisbak

Stop de planten die u uit de grond hebt getrokken in een afgesloten plastic zak. Doe deze zak bij het huishoudelijk afval in de grijze container.

Doe ambrosiaplanten niet in de groencontainer, omdat het risico dan groot is dat ambrosiazaden alsnog worden verspreid, bijvoorbeeld via compost.

Stap 2 Maaien in september

Voorkom dat ambrosiaplanten zaden gaan produceren en maai de planten. Het beste maaimoment is begin september.

Maait u de planten eerder weg, dan kunnen de planten weer uitgroeien en alsnog zaden produceren. Maait u later, dan kunnen de gevormde zaden zich verspreiden.

Op plekken waar veel ambrosia staat, moet de maaihoogte 2 tot 6 centimeter zijn. Staan de ambrosiaplanten op grasland, dan is 10 centimeter een goede maaihoogte.

Het gras voorkomt vervolgens dat de ambrosiaplanten weer gaan groeien. Komen er toch weer planten op, maai dan een tweede keer.

Stap 3 Mechanisch bestrijden

U kunt ambrosia ook mechanisch bestrijden. Dit is bewerkelijk en moet u vele jaren volhouden. Ambrosiazaden kunnen 40 jaar kiemkrachtig blijven. Uit onderzoek op een akker is gebleken dat het aantal zaden in de grond vermindert door extra vaak schoffelen en na de oogst 2 tot 3 keer extra eggen voor de vorst invalt.

Stap 4 Chemisch bestrijden

Als uittrekken of maaien van de planten niet mogelijk is, kunt u ambrosia ook met chemische middelen bestrijden. Vaak neemt u de plant met een reguliere (volvelds) onkruidbestrijding al mee. In sommige gewassen blijft de bestrijding echter moeilijk, bijvoorbeeld in suikerbieten en erwten. In tarwe is de eerste onkruidbestrijding te vroeg om ook ambrosia aan te pakken, de plant kunt u daar in de stoppel bestrijden. Bij de teelt van zonnebloemen is ambrosia haast niet te bestrijden omdat de planten tot dezelfde familie behoren.

Aanstrijken

Waar mogelijk kunt u ambrosiaplanten met een herbicide ‘aanstrijken’. Dit kan zowel handmatig als machinaal. Voorwaarde voor machinale bestrijding is wel dat de ambrosiaplant groter is dan het gewas, zodat u gewasschade voorkomt.

Aanstrijken kost minder middel, heeft geen nadelig effect op het gewas én is beter voor het milieu.

Bestrijdingsmiddelen ambrosia

Informatie over toegelaten middelen is te vinden op de website van het Ctgb.

In het algemeen werken herbiciden het beste in het 4-blad stadium van de plant. Kies het minst milieubelastende middel via de milieumeetlat.

Meer weten?

Lees dan de folder Ambrosia herkennen en bestrijden voor akkerbouwers.