Ambrosia bestrijden op gemeentegrond

Bermmengsels en bloemenzaadmengsels kunnen zaden van hooikoortsplant ambrosia bevatten. De plant komt ook voor op bouwterreinen. Ambrosia waargenomen  in uw gemeente? Lees dan hier hoe u ambrosia kunt bestrijden.

Wat kunt u doen?

U kunt op 3 manieren bijdragen aan de aanpak van ambrosia:

  1. Meld waarnemingen van ambrosia
  2. Bestrijd aanwezige planten in uw gemeente in 4 stappen
  3. Informeer uw inwoners.

Stap 1 Trek de plant voor de bloei uit de grond

Gaat het om een klein aantal planten? Trek ze dan met de hand uit de grond, met wortel en al. Dat is de meest effectieve bestrijdingsmethode. Doe dit voordat de planten bloeien, zodat er geen pollen loskomen en de plant geen zaad kan vormen. Begin augustus is de plant meestal groot genoeg om te herkennen en bloeit dan nog niet.

Verwijdert u toch planten in het bloeiseizoen, van eind augustus tot oktober? Doe dat dan in de namiddag, omdat de meeste ambrosiapollen vrijkomen in de ochtend.

Voorzorgsmaatregelen

Voorkom allergische (huid)reacties en draag volledig dekkende kleding en handschoenen bij het handmatig verwijderen en maaien. Verwijdert u ambrosia tijdens het bloeiseizoen? Draag dan ook een mondkapje en een veiligheidsbril.

In een afgesloten zak in de vuilnisbak

Stop de planten die u uit de grond hebt getrokken in een afgesloten plastic zak. Doe deze zak bij het huishoudelijk afval in de grijze container.

Doe ambrosiaplanten niet in de groencontainer, omdat het risico dan groot is dat ambrosiazaden alsnog worden verspreid, bijvoorbeeld via compost.

Stap 2 Maaien in september

Voorkom dat ambrosiaplanten zaden gaan produceren en maai de planten. Het beste maaimoment is begin september.

Maait u de planten eerder weg, dan kunnen de planten weer uitgroeien en alsnog zaden produceren. Maait u later, dan kunnen de gevormde zaden zich verspreiden.

Op plekken waar veel ambrosia staat, moet de maaihoogte 2 tot 6 centimeter zijn. Staan de ambrosiaplanten op grasland, dan is 10 centimeter een goede maaihoogte.

Het gras voorkomt vervolgens dat de ambrosiaplanten weer gaan groeien. Komen er toch weer planten op, maai dan een tweede keer.

Wegbermen 2 x maaien

Maai wegbermen begin september nog een keer als er ambrosia in staat en ze al een keer in de vroege zomer zijn gemaaid.

Stap 3 Afdekken

Terreinen met veel kleine ambrosiaplantjes kunt u afdekken met een laag snoeiafval, hooi, gras, houtsnippers, et cetera. Hiermee voorkomt u dat ambrosiazaden kiemen en dat kleine plantjes verder kunnen groeien.

Het afdekken kan ook met plastic. Ambrosia doet het goed op terreinen met verstoorde grond, zoals bouwterreinen. U kunt ambrosiaproblemen voor een groot deel voorkomen door het terrein heel dicht in te zaaien met een gewas, zoals gras of een graangewas.

Stap 4 Chemisch bestrijden

Als uittrekken of maaien van de planten niet mogelijk is, kunt u ambrosia ook met chemische middelen bestrijden. Uiteraard hebben uittrekken, maaien en afdekken de voorkeur.

Aanstrijken

Waar mogelijk kunt u ambrosiaplanten met een herbicide ‘aanstrijken’. Dit kan zowel handmatig als machinaal. Voorwaarde voor machinale bestrijding is wel dat de ambrosiaplant groter is dan andere planten in de groenstrook of berm, zodat u schade aan deze planten voorkomt.

Aanstrijken kost minder middel, heeft geen nadelig effect op het gewas én is beter voor het milieu.

In het algemeen werken herbiciden het beste in het 4-blad stadium van de plant. Kies het minst milieubelastende middel via de milieumeetlat.

Informeer uw inwoners

Omdat ambrosia in Nederland voornamelijk voorkomt in tuinen, is het van groot belang dat de plant ook op deze plekken wordt aangepakt. 

Bestrijd ambrosia daarom niet alleen op uw eigen terrein, maar informeer ook de bewoners van uw gemeente. Plaats bijvoorbeeld een bericht in de lokale krant of op Social Media. Hiervoor kunt u een kant- en klaar persbericht (gratis) aanvragen via
info@floron.nl.

Meer weten?

Lees de folder Ambrosia herkennen en bestrijden voor gemeenten.