Rol NVWA bij controle op antibiotica bij gezelschapsdieren

De NVWA controleert of dierenartsen en veehouders voldoen aan de voorwaarden en eisen die gelden bij het toepassen van antibiotica.

Controles van de NVWA uit de periode november 2014 - februari 2015 laten zien dat dierenartsen bij gezelschapdieren regelmatig zogeheten derdekeusmiddelen inzetten. Niet in alle gevallen gaat de verplichte gevoeligheidsbepaling daaraan vooraf.

Derdekeusmiddelen zijn moderne antibiotica die heel belangrijk zijn in de gezondheidszorg voor mensen. Dierenartsen mogen deze humane antibiotica alleen voorschrijven en toepassen als ze op basis van een gevoeligheidsbepaling kunnen aantonen dat andere antibiotica niet werken.

De NVWA controleert projectmatig en na meldingen bij veehouders, handelaren en dierenartsen, of ze zich houden aan de diergeneesmiddelenregelgeving.