Rol NVWA bij toezicht op regels diergeneesmiddelen

De NVWA controleert projectmatig en na meldingen bij veehouders, handelaren en dierenartsen of ze zich houden aan de diergeneesmiddelenregelgeving.

De NVWA controleert of dierenartsen en veehouders voldoen aan de voorwaarden en de eisen die gelden bij het toepassen van antibiotica.
Het gaat daarbij om:

  • correcte antibioticaregistratie
  • correct naleven van de administratieve eisen (zoals 1-op-1 overeenkomst, een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan)
  • correct en zorgvuldig gebruik van antibiotica.

Daarnaast vindt een diepgaande, inhoudelijke beoordeling van diergeneesmiddelen in relatie tot de administratie plaats, inclusief de rol van de dierenarts als poortwachter.

Hoe de NVWA handhaaft: maatregelen

Op de pagina Interventiebeleid NVWA vindt u een overzicht van (specifieke) maatregelen.