Aangescherpte regels antibioticumgebruik dieren

Antibioticumgebruik bij dieren is aan strenge regels gebonden.

De volgende regels gelden voor antibioticumgebruik bij dieren:

  • veehouders mogen worden bestraft als ze dieren aanleveren voor de slacht waar nog te veel resten van antibiotica in zitten
  • dierenwinkels mogen geen antibiotica meer verkopen
  • ambulante handel van voorgeschreven diergeneesmiddelen is verboden
  • dierenartsen mogen derdekeus-middelen en humane antibiotica (moderne antibiotica die heel belangrijk zijn in de gezondheidszorg voor mensen), alleen voorschrijven en toepassen met een gevoeligheidsbepaling als ze aangetoond hebben dat andere antibiotica niet werken.
  • grondstoffen voor diergeneesmiddelen mogen alleen in bezit zijn of verhandeld worden, als men is opgenomen in een daarvoor speciaal ingericht register dat de overheid (CIBG) beheert.

Dierenartsen en veehouders die met antibiotica werken, kunnen voor meer informatie terecht bij de SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen. Via een keuzemenu kunt u direct doorklikken naar de informatie die voor u geldt als pluimveehouder, kalverhouder, rundveehouder, varkenshouder of dierenarts.