Antibioticumresistentie bij vee

Het grootschalig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij is een probleem. Hierdoor neemt het risico op het ontstaan van resistente bacteriën toe. Er ontwikkelen zich dan bacteriën die 'ongevoelig' zijn voor bepaalde antibiotica. Ze kunnen de resistentie doorgeven aan andere dan de ziekteverwekkende bacteriën. Sommige bacteriën kunnen terechtkomen bij de veehouder, zijn medewerkers of op voedsel.

Volksgezondheid en voedselveiligheid

Na toepassing van antibiotica mogen er geen overblijfselen (residuen) achterblijven in producten van behandelde dieren die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Mensen die bacteriën bij zich dragen die resistent zijn voor bepaalde antibiotica kunnen in de gezondheidszorg mogelijk niet goed genoeg geholpen worden bij ziekte.

Zorgvuldig gebruik antibiotica

Het ontstaan van resistente bacteriën is niet alleen een toenemend probleem in Nederland. Ook op Europees niveau is er groeiende aandacht voor antibioticumresistentie en zorgvuldig gebruik van antibiotica. Omdat voorkomen beter is dan genezen, wordt toenemend gevaccineerd en de bedrijfsvoering aangepast.