folder antibiotica in de veehouderij (vanaf 1 januari 2017)

Regels voor gebruik antibiotica
Antibiotica worden gebruikt om bacteriële infecties bij mensen en dieren te genezen. Een belangrijk risico van antibioticagebruik is dat bacteriën ongevoelig kunnen worden voor antibiotica. Antibiotica moeten daarom terughoudend en zorgvuldig worden toegepast, zodat infecties bij mensen en dieren ook in de toekomst te behandelen zijn. Sinds 1 maart 2014 gelden er daarom strengere voorwaarden voor het gebruik van antibiotica bij dieren. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde UDD-regeling. Deze is per 1 januari 2017 gewijzigd. In deze brochure leest u wat er verandert.