Richtlijnen NVWA zelfcontroles dierlijke sector

In dit document vindt u de richtlijnen voor het opstellen van zelfcontroleprogramma's in de dierlijke sector. Voor het controleren van dieren op de aanwezigheid van verboden stoffen en residugehalten boven de toegestane maxima.