Ketenaanpak helpt antibioticumgebruik bij dieren te beperken

Het voorkómen van antibioticumresistentie is een verantwoordelijkheid van de hele sector: van dierenhouders tot dierenarts.

Alle partijen in de keten zijn verantwoordelijk voor een productiesysteem waarbij de volksgezondheidsrisico’s tot een minimum zijn beperkt. Om resistentie te beperken moet er zo min mogelijk antibiotica worden gebruikt, en moeten deze zorgvuldig worden voorgeschreven en toegepast.

Van het bedrijfsleven wordt een aanpak verwacht waarin alle schakels in de productieketen hun kennis en inzichten bundelen en samenwerken. Om een omslag in de keten te realiseren is onder andere het volgende nodig:

  • aandacht voor kwaliteit van het voer en de dieren
  • betere huisvesting
  • maatregelen om infecties te voorkomen
  • aandacht voor economische prikkels en andere businessmodellen

Dat is nodig omdat een structurele reductie van het antibioticumgebruik hand in hand moet gaan met een verduurzaming van de productieketens.