Regels bewaren antibiotica

Diergeneesmiddelen zoals antibiotica moeten volgens de voorschriften van de fabrikant worden bewaard, om de middelen goed te houden. De bewaarvoorschriften staan in de bijsluiter.

In de bijsluiter staat bijvoorbeeld welke antibiotica:

  • in de koelkast moeten worden bewaard
  • juist buiten de koelkast moeten worden bewaard
  • niet in het felle zonlicht mogen staan

Door onjuist bewaren kan de werkzaamheid van de geneesmiddelen teruglopen. De bewaarvoorschriften zijn ook te vinden via de diergeneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Wat te doen met overgebleven antibiotica

Antibiotica die na de behandeling van bedrijfsspecifieke aandoeningen overblijven of niet zijn gebruikt, mogen op het bedrijf blijven. Deze mogen alleen weer worden ingezet indien de dierenarts hier een instructie voor heeft afgegeven.