Regels diergeneesmiddelen en Wet dieren

Meer informatie over de voorschriften voor de productie, het in de handel brengen, het verhandelen, het voorschrijven en het toepassen van diergeneesmiddelen op de pagina Diergeneesmiddelen.