Risico mensen door antibioticumgebruik in veehouderij

Door overvloedig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica bij mensen, maar zeker ook bij dieren, bestaat het risico dat bacteriële infectieziekten in de toekomst steeds minder goed te behandelen zijn. Antibiotica zijn van groot belang voor het behandelen van infectieziekten die door bacteriën worden veroorzaakt zoals blaasontstekingen.

Bekende voorbeelden van een resistente bacterie

  • De meticilline-resistente Staphylococcus Aureusis bacterie (MRSA), die onder andere resistent is tegen penicilline en meticilline en regelmatig de kop opsteekt in Nederlandse zieken- en verpleeghuizen.
  • ESBL-vormende bacteriën die resistent zijn tegen een breed scala aan antibiotica.
  • Vancomycine-resistente Enterococcen (VRE) bacterien uit het geslacht Enterococcus die resistent zijn geworden voor het antibioticum Vancomycine.