Toedienen antibiotica uitsluitend door dierenarts

Alleen dierenartsen mogen in de veehouderij antibiotica toedienen. Om antibioticaresistentie tegen te gaan. En om zorgvuldig gebruik van antibiotica te bevorderen.

Vanaf 1 januari 2017 gewijzigde UDD-regeling

Sinds 1 maart 2014 gelden er regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Antibiotica hebben sindsdien de UDD-status (Uitsluitend Door Dierenarts) en er gelden strengere voorwaarden voor het gebruik.

De UDD-regeling uit 2014 is in 2015 geëvalueerd. Op basis hiervan is de regeling op een aantal punten aangepast. De wijzigingen gaan met name over de inzet van tweedekeus-middelen. Deze aanpassingen treden per 1 januari 2017 in werking.

Voorwaarden toedienen antibiotica door veehouders

Veehouders mogen alleen onder strenge voorwaarden antibiotica toedienen.