Verplicht registreren antibioticumgebruik bij dieren

Verantwoord gebruik van antibiotica is in de 1e plaats de verantwoordelijkheid van de dierhouder en de behandelend dierenarts.

Pluimveehouders, rundveehouders, vleeskalverhouders, varkenshouders en vleeskonijnenhouders moeten het antibioticagebruik op hun bedrijf registreren via de private kwaliteitssystemen waarbinnen ze produceren. Hierdoor ontstaat er een helder beeld van de eigen prestatie en het behalen van de door de veehouderij gestelde reductiedoelstellingen.

De data worden geanonimiseerd ter beschikking gesteld aan de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Deze beoordeelt de kwaliteit en voert analyses uit. De uitkomst van deze analyses wordt gerapporteerd aan de diersectoren en de overheid. Op basis van de data kan de SDa begeleidingsprogramma’s voorstellen voor houders die bovenmatig veel antibiotica inzetten.

Een streefwaarde voor het antibioticumgebruik moet worden opgenomen in het bedrijfsgezondheidsplan. Het bedrijfsgezondheidsplan is onderdeel van de overeenkomst tussen de dierenarts en veehouder die voor de 1 op 1 relatie moet worden gesloten. Het bedrijfsgezondheidsplan moet zo zijn ingevuld en uitgevoerd dat de streefwaarde zo snel mogelijk wordt bereikt.