Verstrekken diergeneesmiddel alleen op recept dierenarts

Diergeneesmiddelen - en dus ook antibiotica - voor voedselproducerende dieren worden uitsluitend verstrekt op recept van een dierenarts.

Een dierenarts kan zo het antibioticagebruik bij dieren beter in de gaten houden. Daardoor krijgen dieren niet te vaak of te veel antibiotica en dat is veiliger voor de diergezondheid en de volksgezondheid.

Good Veterinary Practice

De dierenarts mag in principe alleen antibiotica voorschrijven nadat op goede veterinaire gronden een diagnose is gesteld (Good Veterinary Practice). Dit vereist kennis over het dier, de dierhouderij, het bedrijf en de lokale situatie. De dierenarts is er als poortwachter voor verantwoordelijk dat antibiotica zorgvuldig, selectief en beperkt worden voorgeschreven en toegepast.