Mijn attractie is afgekeurd of verzegeld, wat nu?

De NVWA keurt uw attractietoestel af als het niet (meer) voldoet aan de veiligheidseisen die in de wet staan. Het certificaat van goedkeuring is ook niet meer geldig. Wij verzegelen uw toestel dan. Ook krijgt u van ons een brief waarin staat wat u moet doen en wanneer u de attractie weer mag gebruiken. Dat kunt u hier ook lezen.

Wat moet ik doen?

U moet voldoen aan een aantal wettelijke voorschriften. Als u dat niet doet, bent u strafbaar.

 • Zorg ervoor dat niemand het toestel gebruikt.
  Zet het attractietoestel stil of sluit het zo af dat het niet zonder hulpmiddelen kan worden betreden. Wilt u het toestel verplaatsen? Meld dit dan eerst bij ons via was@nvwa.nl.
 • Breng een duidelijk zichtbare waarschuwing aan.
  Maak duidelijk dat het toestel niet mag worden gebruikt.
 • Houd het merk van afkeur/verzegeling heel.
  Het merk van afkeur/verzegeling is een paarse sticker. U mag deze niet verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken. Zorg ervoor dat anderen dit ook niet kunnen doen. Alleen een NVWA-medewerker mag het zegel verwijderen.
 • Verhandel het toestel niet.
  U mag het toestel niet verhuren, verkopen of aan iemand anders geven.

Wordt het toestel toch gebruikt? U bent niet verzekerd als er een ongeluk gebeurt. U bent dan aansprakelijk voor de eventuele (letsel)schade.

Wanneer mag ik het attractietoestel weer gebruiken?

Zo kunt u ervoor zorgen dat u het attractietoestel weer mag gebruiken:

 • Laat het toestel aanpassen of repareren, zodat het weer aan de veiligheidseisen voldoet.
 • Vraag herkeuring aan bij een aangewezen keuringsinstelling (AKI).
 • Is het toestel goedgekeurd? Vraag de NVWA om een herinspectie via was@nvwa.nl. Na een positieve beoordeling verwijdert onze medewerker het zegel.

De kosten zijn voor uw rekening

Alle kosten die u maakt na de afkeuring en/of verzegeling zijn voor uw eigen rekening. Bijvoorbeeld de kosten om het toestel tijdelijk af te sluiten voor publiek, maar ook keuringskosten om de overtreding op te heffen.

Wilt u het toestel niet meer gebruiken?

Wilt u van het toestel af, bijvoorbeeld omdat de kosten niet opwegen tegen de baten? Dan kunt u het toestel ook (laten) vernietigen.

Denk daarbij aan het volgende:

 • Het zegel mag niet worden vernietigd. Neem daarom contact met ons op via was@nvwa.nl, zodat wij het zegel kunnen verwijderen.
 • U moet ons een bewijs kunnen laten zien dat het toestel echt vernietigd is.
 • Meld het attractietoestel bij ons af. Wij verwijderen het dan het uit het Register attractie- en speeltoestellen (RAS).

Waar staat dit in de wet?

U vindt de wettelijke onderbouwing terug in de volgende artikelen van de wet- en regelgeving: