Rol NVWA bij beschermde diersoorten en plantensoorten

De NVWA controleert bij handelaren, importeurs en particulieren. We controleren op levende dieren, opgezette dieren, planten en producten zoals ivoor, medicijnen en supplementen. Daarnaast assisteert de NVWA de douane bij smokkelzaken.

Met wie werkt de NVWA samen?

Bij het inspecteren van de handel in beschermde plant- en diersoorten werken we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de douane, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). 

Aanleiding voor inspecties

De NVWA inspecteert op basis van meldingen van burgers en medehandhavers in Nederland, maar ook vanuit andere overheden. RVO vraagt  regelmatig om inspecties na een aanvraag van een importvergunning of certificaat. En bij controles aan de grenzen vraagt de douane soms ook om assistentie van de NVWA.

Opsporingsonderzoeken

De NVWA voert samen met de politie en het openbaar ministerie grote opsporingsonderzoeken uit. Hierbij leggen we netwerken van handelaren in dieren en planten bloot. Dit kan leiden tot gevangenisstraf en boetes.

Beurzen en markten

De NVWA controleert:

  • op reptielen- en vogelbeurzen
  • op antiekmarkten en curiosamarkten waar ivoor en opgezette dieren worden verkocht
  • de handel op internet

Particulieren

De NVWA controleert particulieren op  rechtmatig bezit van beschermde dieren. Ook controleren wij het welzijn van de dieren en de huisvesting. De eigenaar van de dieren moet beschikken over de juiste certificaten en administratie. Daarnaast moeten de dieren in bepaalde gevallen gechipt of geringd zijn.

Op basis van welke wet- en regelgeving houdt de NVWA toezicht?

De NVWA houdt toezicht op basis van de Wet natuurbescherming. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2017.

Deze wet implementeert onder meer de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn, de  Houtverordening, FLEGT-verordening, de Exotenverordening en de Basisverordening CITES en uitvoerende en gedelegeerde verordeningen

Maatregelen

Als de NVWA een overtreding constateert, dan kan zij een bestuursrechtelijke rapportage opmaken. Aan de hand daarvan kan RVO bestuursrechtelijke maatregelen treffen zoals in bewaring neming of een last onder dwangsom. De NVWA kan ook een proces-verbaal opmaken waarna de officier van justitie een straf kan eisen.

In de Wet natuurbescherming is ook de mogelijkheid gekomen voor het opleggen van bestuurlijke boetes door RVO.