Rol NVWA bij beschermde diersoorten en plantensoorten

Wij controleren bij handelaren, importeurs en particulieren. We controleren op levende dieren, opgezette dieren, planten en producten zoals ivoor, medicijnen en supplementen. Daarnaast assisteren we de douane bij smokkelzaken.

Met wie werken we samen?

Bij het inspecteren van de handel in beschermde plant- en diersoorten werken we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de douane, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). 

Aanleiding voor inspecties

Wij inspecteren op basis van meldingen van burgers en medehandhavers in Nederland, maar ook vanuit andere overheden. RVO vraagt  regelmatig om inspecties na een aanvraag van een importvergunning of certificaat. En bij controles aan de grenzen vraagt de douane soms ook om onze assistentie.

Opsporingsonderzoeken

Samen met de politie en het Openbaar Ministerie voeren we grote opsporingsonderzoeken uit. Hierbij leggen we netwerken van handelaren in dieren en planten bloot. Dit kan leiden tot gevangenisstraf en boetes.

Beurzen en markten

Wij controleren het volgende:

  • reptielen- en vogelbeurzen
  • antiekmarkten en curiosamarkten waar ivoor en opgezette dieren worden verkocht
  • internethandel

Particulieren

Ook controleren wij particulieren op  rechtmatig bezit van beschermde dieren. Verder controleren we het welzijn van de dieren en de huisvesting. Als eigenaar van de dieren moet u beschikken over de juiste certificaten en administratie. Daarnaast moeten de dieren in bepaalde gevallen gechipt of geringd zijn.

Op basis van welke wet- en regelgeving houden wij toezicht?

Wij houden toezicht op basis van de Omgevingswet. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2024.

Deze wet implementeert onder meer de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn, de  Houtverordening, FLEGT-verordening, de Exotenverordening en de Basisverordening CITES en uitvoerende en gedelegeerde verordeningen

Maatregelen

Als we een overtreding constateren, kunnen wij een zogenoemde bestuursrechtelijke rapportage opmaken. Aan de hand daarvan kan RVO bestuursrechtelijke maatregelen treffen zoals inbewaringneming of een last onder dwangsom. Wij kunnen ook een proces-verbaal opmaken waarna de officier van justitie een straf kan eisen.

In de Omgevingswet is ook de mogelijkheid gekomen voor het opleggen van bestuurlijke boetes door RVO.