Rol NVWA bij beschermde diersoorten en plantensoorten

De NVWA inspecteert de handel in beschermde diersoorten en plantensoorten. Bijvoorbeeld bij reizigers en bagage.

Met wie werkt de NVWA samen?

Bij het inspecteren van de handel in beschermde plant- en diersoorten werken we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de douane, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Soms werken we ook samen met andere inspectiediensten zoals de IGJ en Erfgoedinspectie.

Aanleiding voor inspecties

De NVWA inspecteert op basis van meldingen van burgers. Bovendien vraagt de RVO regelmatig om inspecties na een aanvraag van een importvergunning of certificaat. En bij controles aan de grenzen vraagt de douane soms ook om assistentie van de NVWA.

Meer informatie over bezit, handel en import van beschermde dieren, planten en producten

Op basis van welke wet- en regelgeving houdt de NVWA toezicht?

De NVWA houdt toezicht op basis van de Wet natuurbescherming. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2017 en vervangt 3 oude wetten:

  1. de Natuurbeschermingswet 1998
  2. de Boswet en de
  3. Flora- en faunawet

Deze wet implementeert de Houtverordening, FLEGT, de Exotenverordening en de Basisverordening CITES en verordeningen die hierop rusten.