Beschermde dieren en planten (CITES)

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten reguleert en indien nodig verbiedt.

Onder CITES vallen levende en dode dieren of planten en (afgeleide) producten hiervan. De regels gelden dus ook voor bijvoorbeeld de veren of een opgezet exemplaar van een beschermde vogel, of voor het schild van een beschermde schildpad.

Ook medicijnen en voedingssupplementen kunnen producten bevatten die onder de CITES-verordening vallen.

Welke soorten mag ik verhandelen en welke niet?

Via de site van RVO kunt u opzoeken welke soorten onder het CITES-verdrag vallen. U kunt ook nagaan welke regels gelden als u een soort wilt verhandelen.

Meld illegale handel

Help mee om illegale handel te stoppen en dieren en planten in het wild te beschermen.

Of doe uw melding anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Tientallen dieren en producten van dieren en planten in beslag genomen

Waarom een CITES-verdrag?

Het doel van het CITES-verdrag is om te voorkomen dat bedreigde soorten in het wild uitsterven of sterk achteruit gaan door internationale handel.

Waarom toezicht op het CITES-verdrag in Nederland?

Nederland is een belangrijk doorvoer- en handelscentrum voor Europa en de wereld met de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Daarom houdt de Nederlandse overheid toezicht op het CITES-verdrag.