Natuurgebieden en kwetsbare plantensoorten en diersoorten worden wereldwijd beschermd. De NVWA voert controles uit om te voorkomen dat mensen handelen in bedreigde plantensoorten, bedreigde diersoorten of producten gemaakt van deze soorten.

Toezicht verboden activiteiten

De provincies zien er in de meeste gevallen op toe dat mensen geen verboden activiteiten uitvoeren die schade aanbrengen aan de Nederlandse natuur. De NVWA is toezichthouder voor natuurgebieden waarvan de rijksoverheid eigenaar is.

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen.