Beschermde dieren en planten

De NVWA ziet toe op de handel in beschermde dieren en planten en producten gemaakt van deze soorten. Hiermee voorkomen wij dat de handel van, naar, door en in Nederland bijdraagt aan de wereldwijde terugloop in biodiversiteit.

Plant- en diersoorten zijn wereldwijd beschermt in diverse verdragen en verordeningen. Handel in deze soorten is aan regels gebonden. Zo mag vaak alleen met gekweekte exemplaren worden gehandeld en zijn vergunningen nodig.

Help mee om illegale handel te stoppen en dieren en planten in het wild te beschermen.

U kunt illegale handel anoniem melden via de Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD):