Meld bijensterfte door spuitschade

Sinds 1990 wordt imkers gevraagd verdachte gevallen van spuitschade te melden aan hun organisatie via een standaard meldingsformulier. Ook is het belangrijk spuitschade te melden bij de NVWA.

Werkgroep Bestuivende insecten en gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De meldingen van spuitschade worden jaarlijks besproken in de werkgroep Bestuivende insecten en gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In deze werkgroep zitten onder andere vertegenwoordigers namens de imkerorganisaties, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, Nefyto, Artemis, Bijen@wur en de NVWA.

Waarom spuitschade altijd melden?

Het uiteindelijke doel van de meldingen is een betere preventie om spuitschade aan honingbijen, maar ook aan andere wilde bestuivers, te voorkomen. Honingbijen hebben hierin een duidelijke signaalfunctie.

Hoe kunt u spuitschade melden?

Als u denkt dat u met plotselinge massale bijensterfte te maken heeft en dat deze sterfte mogelijk spuitschade is, kunt u contact opnemen met de NVWA. Dit kan via het Klantcontactcentrum door middel van het meldformulier. Dit formulier stuurt u naar info@nvwa.nl. Het Klantcontactcentrum is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Meld altijd waar uw bijen staan. Een inspecteur van de NVWA in uw regio neemt zo snel mogelijk contact met u op. Hij of zij bepaalt op basis van de gegevens die u verstrekt of er sprake is van een vergiftiging die het gevolg lijkt te zijn van het (oneigenlijk) gebruik van een gewasbeschermingsmiddel en of vervolgonderzoek nodig is.

Wat kunt u zelf doen?

Na de melding kunt u, in afwachting van de komst van de inspecteur van de NVWA, alvast een aantal zaken doen:

 • Maak alvast enkele foto's van de dode bijen.
 • Kijk in de directe omgeving rond wat de mogelijke bron van de vergiftiging kan zijn. Denk daarbij aan:
  • de omstandigheden waaronder de sterfte heeft plaatsgevonden
  • voor bijen aantrekkelijke bloeiende gewassen in de omgeving
  • aanwijzingen omtrent het eventueel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Vraag bij uw collega imkers in de buurt of zij ook meer dan normale bijensterfte zien.

Wat moet u niet doen

 • Neem zelf geen monsters en neem nog geen contact op met de mogelijke veroorzaker.
 • Verander niets aan of rond de bijenstand en neem geen bijenmonster. Het bemonsteren van bijen is alleen rechtsgeldig wanneer dit door een be√ędigd ambtenaar van de NVWA is gedaan.