Bijen en hommels

De NVWA controleert gebieden waar bijenziekte heerst. We houden ook toezicht op bijensterfte en hommelsterfte door giftige gewasbeschermingsmiddelen. Imkers moeten 3 bijenziekten melden bij het landelijk meldpunt dierziekten.

Meld bijenziekte via Landelijk meldpunt dierziekten (045) 546 31 88

Actueel: nieuwe Europese diergezondheidsverordening

Vanaf 21 april 2021 gelden nieuwe EU-regels voor diergezondheid voor honingbijen en hommels. Hier worden de nationale regels op aangepast. De veranderingen gaan over de registratie van honingbijhouders, het verplaatsen van honingbijen binnen de EU en het erkennen van inrichtingen die hommels kweken.

Registratie honingbijhouders

Er komt een registratieplicht voor honingbijhouders. Nederland heeft bij de EU gevraagd om hobbyhouders en bepaalde locaties van deze verplichting uit te sluiten. Hierover is nog geen besluit genomen. Daarom is het nu nog niet nodig en mogelijk een UBN aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verplaatsen van honingbijen binnen de EU

Voor het verplaatsen van honingbijen binnen de EU geldt een overgangsperiode tot 15 oktober 2021. In die periode maakt u gebruik van de huidige (oude) diergezondheidscertificaten (TRACES).

In de nieuwe regels is het een vereiste dat de honingbijen afkomstig moeten zijn van een geregistreerde imker. Dat is nu nog niet het geval. Mogelijk komen er uitzonderingen op deze regel (zie ook: registratie honingbijhouders).

Erkennen van inrichtingen die hommels kweken

Inrichtingen die hommels kweken kunnen een erkenning aanvragen bij de NVWA. Hommels die vanaf zo'n erkende inrichting worden getransporteerd, hoeven dan niet meer te worden gecertificeerd. Een belangrijke vereiste voor erkenning is dat de inrichting hommels kweekt onder van de omgeving geïsoleerde omstandigheden.