EU regels

Veranderingen ten opzichte van biocidenrichtlijn 98/8/EG

Biociden vallen onder de Europese verordening voor het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden: Biociden Verordening EU nr. 528/2012 (van kracht sinds 1 september 2013).

Uitgangspunt van de Biocidenverordening is dat men middelen met een biocidewerking of een biocideclaim alleen in bezit mag hebben, toepassen of verkopen als het middel is toegelaten op de Nederlandse of Europese markt. Denk daarbij aan middelen voor de bestrijding van groene aanslag of huismuizen. Het verkeerd gebruiken van biociden kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarnaast kan het resistentie veroorzaken waardoor de bestrijding van ongewenste organismen in de toekomst steeds moeilijker wordt.

Wijzigingen door Biocidenverordening

De Richtlijn 98/8/EG (biocidenrichtlijn) had geen rechtstreekse werking en was geïmplementeerd in onder andere de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Hoewel de tekst van de richtlijn vastlag, hield dit in dat de lidstaten zelf mochten beslissen op welke manier ze de uitvoering ervan gingen aanpakken. Daarbij konden ze rekening houden met de specifieke situatie in hun eigen land.

De Biocidenverordening heeft wel een rechtstreekse werking en werkt dus in alle landen van de EU op dezelfde manier. Verordeningen bevatten regels die direct gelden voor alle burgers in de landen van de Europese Unie. Zij hebben dezelfde werking als een nationale wet van 1 van die landen. Door de rechtstreekse werking is de vervanging van de bestaande richtlijn door een nieuwe verordening een nieuwe stap naar harmonisatie van de biocideregelgeving in Europa.

Meer over veranderingen ten opzichte van de Richtlijn 98/8/EG (biocidenrichtlijn).