Exportcertificering algemeen

De EXA-01 is een instructie dat de basis kaders voor veterinaire exportcertificering en het bijbehorend toezicht beschrijft. De EXA-01 is bedoeld voor de NVWA, toezichthouders, bedrijven en particulieren.

Deze instructie is van toepassing op de afgifte van officiële certificaten door de NVWA, voor de verplaatsing van dieren en goederen (inclusief levende producten). Fytosanitaire certificaten vallen buiten de scope van deze instructie.