Importeren dieren en dierlijke producten uit Verenigd Koninkrijk na Brexit

De NVWA legt uit wat het voor uw bedrijfsvoering betekent als u ná Brexit, dat wil zeggen ná het aflopen van de overgangsperiode 31 december 2020, dieren en dierlijke producten importeert uit het Verenigd Koninkrijk. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Om u voor te bereiden op de Brexit na deze periode geven wij onderstaande informatie en algemene tips.

De informatie op deze webpagina geldt voor de import van:

  • levende dieren en levende producten (sperma, embryo's en broedeieren)
  • producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren en dierlijke bijproducten)
  • diervoeders
  • hooi en stro

Verenigd Koninkrijk na Brexit een 'derde land'

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, dan wordt het een zogeheten 'derde land'. Voor import uit derde landen gelden andere regels dan voor import uit EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. De EU stelt eigen regels op voor de producten die de EU binnenkomen. De autoriteiten van het land van binnenkomst (in Nederland de NVWA) controleren of importzendingen voldoen aan de eisen die de EU stelt.

Het komt erop neer dat de NVWA controleert of onze collega's in het verzendende land hun werk goed gedaan hebben. Controle is nodig om risico's voor de volksgezondheid en diergezondheid te verlagen. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van import.

Onbekend met import?

Kijk dan op onze webpagina Export dieren, dierlijke producten.

Veranderingen voor importeurs die handelen met het Verenigd Koninkrijk

De Brexit betekent voor uw handel dat u pas kunt importeren uit het Verenigd Koninkrijk als de NVWA en de Douane uw importzending hebben gecontroleerd en goedgekeurd. En wij kunnen pas controleren nadat speciale importdocumenten, zogeheten gezondheidscertificaten zijn aangevraagd bij de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.

De Douane en de NVWA controleren de gezondheidscertificaten als uw importzending de EU binnenkomt. Deze ingangscontroles vinden plaats op speciaal daarvoor ingerichte locaties; Grens Controle Post (GCP).

Laat uw gezondheidscertificaten vooraf controleren

Importeert u producten van dierlijke oorsprong? Dan kunt u een deel van de ingangscontrole vooraf laten uitvoeren op basis van een kopie van het gezondheidscertificaat. Daarmee krijgt u een bericht ‘document conform in afwachting van origineel’. Het origineel dient u dan met de importzending op het keurpunt aan te leveren. Hiermee voorkomt u wellicht oponthoud aan de grens als uw zending aankomt in de EU.

Hoe werkt dit precies?

Doe eerst een vooraanmelding (zie hieronder bij Tijdelijke werkwijze) en mail daarna een pdf van het gezondheidscertificaat, onder vermelding van het nummer van de vooraanmelding en de locatie van de (ferry)terminal waar de goederen aankomen. Het nummer van de vooraanmelding heeft u via het VGC-systeem (Veterinaire Grens Controle) van de NVWA ontvangen.

Uitsnede van plaatje over de werkwijze van het proces Import Veterinaire VK partijen
©NVWA

Let op: deze tijdelijke werkwijze is ingesteld in verband met de Brexit en geldt alleen voor importzendingen uit het VK. Zij geldt niet voor import uit andere derde landen. U kunt natuurlijk ook kiezen voor de normale procedure waarbij de Douane de ingangscontrole uitvoert op basis van het originele gezondheidscertificaat.

Bovendien keurt de NVWA uw importzending. Dat betekent dat we soms monsters nemen om te controleren of de producten geschikt zijn voor consumptie. Houd er rekening mee dat aan de keuring kosten zijn verbonden. Houd er in uw planning ook rekening mee dat dit hele proces een aantal dagen duurt; vanaf de aanvraag van de gezondheidscertificaten in het Verenigd Koninkrijk tot en met de ingangscontrole in Nederland.

Veranderingen voor importeurs die handelen met het Verenigd Koninkrijk

Voor importeurs veranderen er 3 dingen:

  1. Certificeren: de exporteur moet de lading laten certificeren
  2. Vooraanmelden: de importzending moet worden vooraangemeld
  3. Importkeuring: de NVWA voert een importkeuring uit

Certificeren

Bij elke importzending moeten speciale documenten zitten, zogeheten gezondheidscertificaten. Die worden afgegeven door de officiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk. De exporteur vraagt de gezondheidscertificaten aan in het land dat de goederen verzendt.

Vooraanmelden

Import uit het Verenigd Koninkrijk, moet vooraangemeld worden bij een GCP. De zogeheten 'belanghebbende bij de lading' moet deze vooraanmelding doen. Dat kan de exporteur, de importeur of een douaneagent zijn. Meestal gebeurt dit door een gespecialiseerde douaneagent die ervaring heeft met dit soort zaken en alles namens zijn klant regelt. Neem voor meer informatie contact op met branchevereniging FENEX.

Importkeuringen

De Douane en de NVWA doen eerst een documentencontrole. Zij controleren dan of de gezondheidscertificaten bij de importzending zitten en of deze aan de eisen voldoen. Zijn de papieren in orde? Dan kan de importzending bij een keurpunt worden aangemeld door de belanghebbende bij de lading, die zelf een keurpunt kan kiezen. De keurpunthouder geeft dit vervolgens door aan de NVWA.

Meer weten? Bekijk dan de actuele werkwijze voor de documentencontrole die op 22 maart 2019 is gepubliceerd.

Overeenstemmingscontrole

De NVWA weet dan welke goederen gekeurd moeten worden en plant een importkeuring in op het keurpunt. We doen dan een zogeheten overeenstemmingscontrole, waarbij we kijken of de lading overeenkomt met wat er op papier staat. De overeenstemmingscontrole mag alleen plaatsvinden op keurpunten van erkende GCP's.

Materiële controle

Vervolgens doen we een materiële controle. Daarbij kijken we of de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden ingevoerd. Is het product bijvoorbeeld geschikt voor consumptie? Hierbij kunnen ook monsters genomen worden. De materiële controle mag alleen plaatsvinden op keurpunten van erkende GCP's.

Import levende dieren

Handelt u in levende dieren, zoals schapen, koeien, varkens, paarden of honden? En vervoert u deze tussen het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de EU? Dan hoeven deze vóór Brexit bij binnenkomst in de EU niet gekeurd te worden als ze de grens passeren.

Ná Brexit zal een keuring bij binnenkomst in de EU zeer waarschijnlijk wel nodig zijn. De dieren moeten dan vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat voldoet aan de eisen van de EU. Dit geldt ook voor paarden die deelnemen aan sportwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk en die na Brexit terugkomen uit het Verenigd Koninkrijk.

Uitzondering

Er is een uitzondering op deze regel: gezelschapsdieren, zoals honden en katten, die met hun eigenaar meereizen mogen onder voorwaarden nog wel zonder keuring vanuit het VK naar de EU overgebracht worden.

Export levende dieren

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet afgerond. Of vervoer per schip naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk blijft, zal afhangen van de eisen die het Verenigd Koninkrijk bij het binnenbrengen vanuit de EU stelt. Zie hiervoor ook de Brexitpagina Export dieren en dierlijke producten.

Importeren dierlijke bijproducten

Handelt u in dierlijke bijproducten waarvoor u vergunningen heeft gekregen van de NVWA? Controleer dan of deze vergunningen na Brexit nog gelden. Kijk in uw eigen administratie naar de verloopdatum van uw vergunningen. Of neem contact op met de NVWA.

Het kan zijn dat u nieuwe vergunningen nodig heeft of dat verzenden, brengen en verhandelen van dierlijke bijproducten niet meer worden gedekt door uw vergunningen. Na Brexit gaan voor onderlinge handel tussen EU-lidstaten in dierlijke bijproducten dezelfde regels gelden als voor import van dierlijke producten.