Importeren dieren en dierlijke producten uit Verenigd Koninkrijk na Brexit

De NVWA legt uit wat het voor uw bedrijfsvoering betekent als u ná Brexit, dat wil zeggen ná het aflopen van de overgangsperiode 31 december 2020, dieren en dierlijke producten importeert uit het Verenigd Koninkrijk. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Om u voor te bereiden op de Brexit na deze periode geven wij onderstaande informatie en algemene tips.

De informatie op deze webpagina geldt voor de import van:

  • levende dieren en levende producten (sperma, embryo's en broedeieren)
  • producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren en dierlijke bijproducten)
  • diervoeders
  • hooi en stro