Importeren dieren en dierlijke producten uit het Verenigd Koninkrijk

Bij import uit het VK moeten dieren en dierlijke producten voldoen aan wettelijke voorwaarden van de EU. De NVWA controleert deze dieren en producten daarom bij binnenkomst in grenscontroleposten (havens en vliegvelden). Dit doen we in samenwerking met de Douane. Met deze controles voorkomen we dat er dierziekten en onveilige producten de Europese Unie in komen.

Uitzondering voor Noord-Ierland

Voor Noord-Ierland gelden de EU-regels van het intraverkeer.

Gezondheidscertificaten aanvragen

U kunt pas importeren uit het Verenigd Koninkrijk als de NVWA en de Douane uw importzending hebben gecontroleerd en goedgekeurd. En wij kunnen pas controleren nadat speciale importdocumenten, zogeheten gezondheidscertificaten zijn aangevraagd bij de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.

De Douane en de NVWA controleren de gezondheidscertificaten als uw importzending de EU binnenkomt. Bij zendingen vis en visserijproducten (met uitzondering van aquacultuurproducten en zoetwatervis) wordt ook de vangstdocumentatie gecontroleerd. Deze importcontroles vinden plaats op speciaal daarvoor ingerichte locaties: Grens Controle Post (GCP).

Laat uw gezondheidscertificaten vooraf controleren

Importeert u producten van dierlijke oorsprong uit het VK via een zeehaven? Dan kunt u een deel van de importcontrole vooraf laten uitvoeren op basis van een kopie van het gezondheidscertificaat en indien van toepassing de vangstdocumentatie. Daarmee krijgt u een bericht documentencontrole ‘in afwachting van origineel’. Het origineel dient u dan met de zending op het keurpunt aan te leveren.

Hiermee voorkomt u wellicht oponthoud aan de grens als uw zending aankomt in de EU. Deze werkwijze geldt alleen voor zendingen uit het VK welke voor keuring worden aangeboden in de zeehavens. In BPR-18 Documentencontrole van producten en controle van bijbehorend GGB staat deze werkwijze in detail uitgelegd.

Importeren levende dieren

Handelt u in levende dieren, zoals schapen, koeien, varkens, paarden of honden? En vervoert u deze tussen het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de EU? Dan is keuring van uw dieren bij binnenkomst in de EU nodig. De dieren moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat voldoet aan de eisen van de EU. Dit geldt ook voor paarden die deelnemen aan sportwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk en die terugkomen uit het Verenigd Koninkrijk.

Let op: als u de dieren met de veerboot vervoert, is er in Nederland alleen een keurpunt voor paarden, eendagskuikens, broedeieren, insecten en ongewervelden (in de grenscontrolepost van Rotterdam). Overige dieren kunnen niet met de veerboot vanuit het VK via Nederland de EU binnenkomen; dit is alleen mogelijk met het vliegtuig.

Uitzondering

Er is een uitzondering op deze regel: gezelschapsdieren, zoals honden en katten, die met hun eigenaar meereizen mogen onder voorwaarden wel zonder keuring door de NVWA vanuit het VK naar de EU overgebracht worden.

Aanlanden vissersvaartuigen uit het Verenigd Koninkrijk in Nederlandse havens

Wilt u visserijproducten uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aanlanden in een Nederlandse haven? Dan gelden een aantal specifieke regels voor vangstdocumentatie. Lees hier waar u zich aan moet houden.

Aangewezen havens

Vissersvaartuigen uit het VK mogen alleen aanlanden in aangewezen havens. Dat zijn:

 • IJmuiden/Velsen
 • Harlingen
 • Eemshaven
 • Vlissingen
 • Scheveningen
 • Den Helder
 • Amsterdam
 • Rotterdam 

Let op: in Scheveningen en Den Helder is geen veterinaire grenscontrolepost. U kunt daar alleen verse vis uit het VK aanlanden, geen bevroren vis.

Melding doen voor aankomst

De kapitein van het vissersvaartuig, of zijn vertegenwoordiger moet een aantal meldingen en documenten sturen naar het FMC (Fisheries Monitoring Center):

 • een melding van de aankomstdatum en -tijd, ook wel de ‘Voorafgaande kennisgeving’   
 • een kopie van het vangstcertificaat of -certificaten die zijn gevalideerd door autoriteiten in het VK
 • aangifte van aanlanding of overlading, ook wel de ‘Voorafgaande aangifte’
 • de NEAFC-EPSC procedure (indien van toepassing)

Wanneer moet de melding binnen zijn?

Bij verse vis moeten de meldingen ten minste 4 uur voor de geschatte tijd van aankomst in de haven binnen zijn.

Bij bevroren vis moet de meldingen ten minste 3 werkdagen voor de geschatte tijd van aankomst in de haven binnen zijn. Alleen voor de ’Voorafgaande aangifte van aanlanding of overlading’ geldt dat u die ten minste 4 uur moet doen voor de geplande aanlanding of overlading.

Hoe doet u de melding?

Stuur de meldingen en documenten via de mail naar fmc@nvwa.nl.

Wat gebeurt er nadat ik melding heb gedaan?

Het FMC stuurt de vangstdocumenten door naar het NVWA Single Liaison Office IUU (SLO) en handelt deel A van de NEAFC-EPSC-procedure af.

SLO controleert of de vangstdocumenten in orde zijn. Als dit zo is, geeft het FMC per mail toestemming aan het vissersvaartuig om aan te landen en eventueel te lossen. Het FMC handelt deel C van de NEAFC-EPSC-procedure af.

Wat als de documenten niet in orde zijn?

Als er documenten ontbreken of onrechtmatigheden worden geconstateerd, informeert het SLO de kapitein per mail. Het schip mag dan de haven niet binnenlopen. Of u moet de lossing uitstellen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Daarnaast worden bij aanlanden fysieke controles uitgevoerd om te checken of de in de documenten aangegeven vissoorten en kilo’s overeen komen met de daadwerkelijk aangelande vis.

Stuur de originele vangstcertificaten ook altijd op

Stuur de originele vangstcertificaten naar:

NVWA SLO IUU
Pastoor Cramerstraat, 14a
6102 AC Echt

Wat nog meer geldt als u bevroren vis aanlandt uit het Verenigd Koninkrijk

De regels die nog meer gelden als u bevroren vis uit het Verenigd Koninkrijk aanlandt vindt u op de webpagina import van dieren en producten van dierlijke oorsprong.