Retourzendingen planten en plantaardige producten

U heeft voor de import van veel planten en plantaardige producten uit het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat nodig. Daarop staat dat het product aan de fytosanitaire eisen van de EU voldoet. Voor retourzendingen geldt een uitzondering. Hieronder leest u aan welke voorwaarden een retourzending moet voldoen en hoe u die aanmeldt.

Wanneer is een zending uit het Verenigd Koninkrijk een retourzending?

Een retourzending is een (deel)zending die teruggezonden wordt naar het land vanwaar die geëxporteerd is (afgifte van de certificaten), op basis van de oorspronkelijke exportdocumenten. Dat kan zijn met of zonder fytosanitair exportcertificaat gericht aan het Verenigd Koninkrijk.

Let op: als uw zending in het Verenigd Koninkrijk een nieuw fytosanitair certificaat heeft gekregen, gaat het niet langer om een retourzending. De zending is dan een nieuwe importzending.

(Deel)retourzendingen met en zonder fytosanitair (export)certificaat

Er zijn 2 mogelijkheden bij (deel)retourzendingen:

  • De originele exportzending uit Nederland had wel een fytosanitair exportcertificaat. Bij de retourzending moet een kopie van dit certificaat zitten.
  • De originele exportzending uit Nederland had geen fytosanitair exportcertificaat. Bij de retourzending moet een factuur of pakbon zitten.

Welke voorwaarden gelden nog meer bij een retourzending?

In beide situaties gelden de volgende voorwaarden:

  • Uit de documenten en de identiteit van de zending blijkt dat het inderdaad dezelfde zending is en dat de oorsprong van de zending Nederland is.
  • De zending mag niet overgepakt zijn en is nog voorzien van de originele verpakking en labels.
  • U moet aangifte van de zending doen in CLIENT-Import en bij de Douane, want retourzendingen gelden als importzendingen en daarop zijn de EU-importeisen van toepassing.

Verplichte controle bij terugkomst in Nederland

Bij elke retourzending vindt een documenten- en identiteitscontrole plaats. Als er bijzonderheden en/of afwijkingen zijn kan een fysieke inspectie of een verplichte monstername volgen. Of uw zending kan worden vastgelegd.

Hoe geeft u retourzendingen aan in CLIENT-Import?

  • Vermeld het nummer van het fytosanitaire exportcertificaat van de originele exportzending in het vak 'Certificaat nr. fytosanitair certificaat'.
  • Vermeld ‘Nederland’ in het vak 'land van oorsprong'.

Let op: als er geen fytosanitair exportcertificaat is, vermeld u het factuur- of pakbonnummer in het vak 'Certificaat nr. fytosanitair certificaat'.