Wat houdt een importkeuring in?

Een importkeuring bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Documentencontrole. Zit het fytosanitaire certificaat erbij en voldoet het aan de EU eisen?
  2. Identiteitscontrole. Komt de lading overeen met wat er op het fytosanitaire certificaat staat?
  3. Fysieke inspectie. Voldoet het product aan de eisen van de EU? Is het vrij van ziekten en plagen? Bij deze controle kunnen ook monsters genomen worden.

Is de inspectie positief? Dan krijgt u onmiddellijk een vrijgavecode. Met deze code kunt u uw zending inklaren bij de douane.