Wat is het verschil tussen de erkenning Bedrijfscontrolesysteem en RIK (Reglement Interne Kwaliteitscontrole voor groenten en fruit)?

Het KCB komt voor beide systemen een steekproefinspectie uitvoeren. De RIK- inspectie gebeurt op kwaliteit. De inspectie voor het bedrijfscontrolesysteem is een fytosanitaire keuring, gericht op de importeisen van het VK. Als beide controles op dezelfde zending moeten worden uitgevoerd, is het streven om dat zo veel mogelijk tegelijkertijd te doen.