Symptomen infectie campylobacter bij de mens

Bij de mens wordt een infectie met campylobacter gekenmerkt door diarree die soms vermengd is met bloed. De duur van de verschijnselen varieert van 1 tot 7 dagen waarna de ziekte in de meeste gevallen vanzelf overgaat. In ongeveer 5% van de gevallen ontstaan gewrichtsklachten die langere tijd kunnen aanhouden. In zeldzame gevallen leidt een infectie tot zenuwverschijnselen, het zogenoemde Guillain-Barré syndroom.

De toenemende resistentie van campylobacter is een reden tot zorg. Met name tegen het antibioticum, ciprofloxacine, groeit de resistentie gestaag. De Europese Voedselautoriteit geeft bovendien aan dat er een verband bestaat tussen de mate van resistentie tegen dit antibioticum bij mensen en op kipvlees.