Campylobacter

De NVWA controleert onder andere kippenvlees op de schadelijke bacterie Campylobacter. Zo moet een slachthuis haar slachtmethode verbeteren als blijkt dat er veel meer besmettingen worden gevonden dan bij andere slachthuizen.

Wat is het risico voor de mens?

Campylobacter is een bacterie die overal kan voorkomen, dus ook bij dieren. Tijdens het slachtproces kan de bacterie ook op het vlees terechtkomen. Kippenvlees is al lange tijd het meest bekend als bron voor voedselinfecties door campylobacter. Dergelijke voedselinfecties behoren tot de zogenoemde zoönosen. Dit zijn infectieziekten die van dieren op de mens kunnen worden overgedragen.

Bekijk de adviezen over veilig voedsel bereiden op de website van het Voedingscentrum.