Wat doet het bedrijfsleven?

Houders van vleeskuikens moeten zich, evenals bij ander pluimvee, houden aan strenge regels van desinfecteren en ontsmetten van hun hokken. Daarnaast zijn er regels om de introductie van campylobacter vanuit de omgeving van de stallen zoveel mogelijk te beperken. Het vóórkomen van campylobacter in koppels, op karkassen van vleeskuikens en in kipvlees, wordt regelmatig gemeten. Als uit de cijfers blijkt dat er verschillen bestaan tussen slachthuizen wordt de slachtmethodiek verbeterd.