Inspectieresultaten etikettering zuigelingenvoeding 2019

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in 2019 onderzoek naar de etikettering van zuigelingenvoeding. Bij de eerste inspectieronde bleek dat 74% van de etiketten volledig voldeed aan de regels. Dat is een verbetering ten opzichte van 2015, toen dat nog maar voor 53% van de etiketten gold. Het merendeel van de overtredingen was bovendien zodanig dat de kans op misleiding van de consument gering is. Ook werd er in 2019 nog maar 1 niet-toegestane gezondheidsclaim aangetroffen.