Voedings- en gezondheidsclaims

De NVWA treedt op als etiketten van levensmiddelen onjuiste of verboden claims bevatten over voeding, gezondheid en medische werking. 

Voor meer informatie over de regelgeving voor voedings- en gezondheidsclaims, zie het NVWA Handboek Voedings- en gezondheidsclaims.

Voedingsclaims, gezondheidsclaims en medische claims zijn beweringen op etiketten en reclame die aangeven dat een product bepaalde eigenschappen heeft. Het gebruik van voedingsclaims en gezondheidsclaims is gebonden aan Europese regels. Het gebruik van medische claims is verboden bij het verkopen en aanprijzen van levensmiddelen. Bij etikettering van levensmiddelen is het verboden informatie te geven waardoor de koper wordt misleid.

Misleiding gebeurt bijvoorbeeld door te beweren dat een product bijzondere eigenschappen heeft, terwijl soortgelijke producten dezelfde kenmerken bezitten. Of, door aan het levensmiddel effecten of eigenschappen toe te schrijven die het niet bezit. Denk daarbij aan samenstelling, productiewijze en land van herkomst.