Voedings- en gezondheidsclaims

De NVWA treedt op als etiketten van levensmiddelen onjuiste of verboden claims bevatten over voeding, gezondheid en medische werking.

Uitwerking regels voor voedings- en gezondheidsclaims

U vindt hier een uitwerking van de regels voor voedings- en gezondheidsclaims op basis van de EU Claimsverordening (EG) Nr. 1924/2006. Meer informatie over de regelgeving voor voedings- en gezondheidsclaims vindt u in het NVWA Handboek Voedings- en gezondheidsclaims.

Wat zijn claims?

Claims zijn een vrijwillige vorm van voedselinformatie. Vrijwillige voedselinformatie mag nooit misleidend, verwarrend of dubbelzinnig zijn. Zie artikel 36, lid 2 van Verordening (EU) Nr. 1169/2011.

Voedingsclaims, gezondheidsclaims en medische claims zijn beweringen op etiketten en reclame die aangeven dat een product bepaalde eigenschappen heeft. Het gebruik van voedingsclaims en gezondheidsclaims is gebonden aan Europese regels.

Het gebruik van medische claims is verboden bij het verkopen en aanprijzen van levensmiddelen. Bij etikettering van en reclame voor levensmiddelen is het verboden informatie te geven waardoor de koper wordt misleid.

Meer informatie over over de etikettering van levensmiddelen vindt u in het NVWA Handboek Etikettering van levensmiddelen.